Absolutoriów ciąg dalszy

Date:

Coraz więcej samorządów z naszego terenu ma już za sobą sesje absolutoryjne. Jak na razie, nigdzie nie doszło do niespodzianki – wójtowie i burmistrzowie otrzymują od radnych absolutorium, czasem jednogłośnie, czasem większością głosów. Dziś omawiamy te sesje, które odbyły się w Sieniawie i Chłopicach.

 

Sieniawa
Sesja Rady Miejskiej w Sieniawie, na której radni udzielili wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa Adamowi Wosiowi, odbyła się 24 czerwca. Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium, które Burmistrz otrzymał większością głosów, poprzedzone zostało rozpatrzeniem raportu o stanie gminy oraz debatą nad raportem. 10 radnych było za przyjęciem uchwały, a jeden był przeciw, co raczej nie zdarza się często, bo w większości gmin raporty „przechodzą” głosowanie bez uwag i dyskusji. Warto zaznaczyć, że swój głos mogą przedstawiać też mieszkańcy (po wcześniejszym zgłoszeniu), ale prawie nigdy się to nie zdarza. Wracając do sesji, rozpatrzono sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Sieniawy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Sieniawa za 2019 rok. Jeden z radych wskazał na kwotę długu publicznego, która według niego, jest niepokojąco wysoka. W głosowaniu za przyjęciem uchwały dotyczącej przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. również 10 radnych było „za”, a jeden „przeciw”.
– Udzielenie przez Radę Miejską absolutorium Burmistrzowi jest wyrazem akceptacji dla wykonania ustawy budżetowej – powiedziała przewodnicząca RM w Sieniawie, Danuta Król, dziękując przy okazji również współpracownikom Burmistrza.

 

Chłopice
30 lipca odbyły się obrady XV sesji Rady Gminy Chłopice, która po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Wójtowi Gminy Chłopice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. W czasie obrad podjęto uchwały m.in. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Chłopice na rok szkolny 2020/2021 rok, w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Chłopice na 2020 rok, w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Chłopice nieruchomości Skarbu Państwa.
Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Chłopice Franciszek Kiszka podziękował za podjęcie uchwał i pogratulował Wójtowi Gminy Chłopice Andrzejowi Homie udzielonego absolutorium.
– Dziękuję za zaufanie, za docenienie mojej pracy, którą staram się wykonywać sumiennie i z myślą o mieszkańcach Gminy Chłopice. Dziękuję również pracownikom Urzędu Gminy oraz podległych jednostek za wspólną owocną pracę dla dobra naszej lokalnej społeczności – powiedział wójt Gminy Chłopice, Andrzej Homa.
Opr. DP

Czytaj w papierowym wydaniu

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Cmentarz zamiast dworca?

Mimo planów i obietnic remontu dworzec autobusowy PKS w...

Tragiczny finał poszukiwań

Nie żyje 38-letni Łukasz, który zaginał w środę, 7...

Szanujmy to, co mamy – apeluje mieszkanka Widnej Góry

Mieszkanka Widnej Góry apeluje do młodzieży, by ta nie...

Czerwcowa „Ulica Zdrowia”

We wtorek 6 czerwca w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”...