Kolejne absolutoria dla włodarzy przyznane

Date:

W dzisiejszym numerze relacje z sesji absolutoryjnych w kolejnych gminach naszych powiatów. Pora na Miasto Radymno, Gminę Jarosław oraz Miasto i Gminę Kańczuga.

 

Miasto Radymno

Sesja absolutoryjna w Radymnie odbyła się 23 czerwca. Tradycyjnie, jak w innych gminach, głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi, poprzedzone zostało przedstawieniem raportu o stanie miasta oraz debatą na jego temat. Następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radymna za 2019 rok. I tak, stan dochodów budżetu Miasta za 2019 r. wynosił 30 mln 410 tys. zł. Wykonano blisko 30 mln 117 tys. zł, co stanowi ponad 99% planu. Plan dochodów majątkowych – ponad 6 mln 642 tys. zł, wykonano 6 mln 840 tys. zł. Dochody bieżące – 23 mln 767 tys. zł, wykonano ponad 23 mln 276 tys. zł, co stanowi ponad 97% planu. Plan wydatków wyniósł ogółem 200 mln 196 tys. zł, wykonano ponad 25 mln 444 tys. zł, stanowiąc ponad 84% planu. Plan wydatków bieżących – ponad 22 mln 905 tys. zł, wykonano ponad 21 mln 797 tys. zł, co stanowiło ponad 95% planu. Plan wydatków majątkowych to 7 mln 270 tys. zł, wykonano 3 mln 647 tys. zł, czyli ponad 50% planu. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Radymna, podobnie jak wcześniej uchwała dotycząca wotum zaufania, została przyjęta jednomyślnie. Burmistrz Mieczysław Piziurny podziękował za zaufanie mówiąc, że jest to dla niego bardzo ważne, ponieważ stanowi to podsumowanie jego pracy w 2019 roku. Podkreślił też dobrą współpracę z radnymi.

 

Gmina Jarosław

W Gminie Jarosław sesja, podczas której radni decydowali o udzieleniu absolutorium dla wójt Elżbiety Grunt, miała miejsce 7 sierpnia w hali sportowej w Muninie. Przybliżając wnioski zawarte w raporcie o stanie gminy Jarosław, wójt E. Grunt przypomniała, że raport podsumowuje rok 2019, a więc rok kiedy wójtem był jeszcze ś. p. Roman Kałamarz, sprawy zawarte w raporcie są więc w głównej mierze oceną jego działalności. Zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Pozytywne opinie wyraziły zarówno stałe komisje Rady, Komisja Rewizyjna Rady jak i Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody w budżecie gminy wyniosły 55 mln 390 tys. zł i zostały wykonane w 99,7% planu. Dochody majątkowe to kwota 863 tys zł. Po drugiej stronie budżetu stoją wydatki w kwocie 56 mln 822 tys. zł – z tego wydatki majątkowe stanowiące ponad 8 mln 874 tys zł. W roku 2019 r. ze środków unijnych gminie udało się pozyskać kwotę ponad pół miliona zł. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium. Dziękując za wynik głosowania, Elżbieta Grunt po raz kolejny wspomniała swojego poprzednika dodając, że otrzymane jednomyślnie wotum zaufania i absolutorium to bardziej udzielony kredyt zaufania dla podejmowanych przez nią działań niż ocena pracy za poprzedni rok, ale będzie dokładać wszelkich starań, by gmina Jarosław nadal się rozwijała i za rok równie pozytywnie radni będą mogli ocenić jej pracę w bieżącym roku.

 

Miasto i Gmina Kańczuga

O udzieleniu absolutorium dla burmistrza radni z Kańczugi decydowali podczas sesji, która odbyła się 28 maja. Tutaj radni nie byli tak jednomyślni, jak poprzednicy z miasta Radymna i gminy Jarosław. Burmistrz Andrzej Żygadło otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu większością głosów radnych. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy oraz po zakończeniu debaty na jego temat, zapoznano się z opiniami stałych komisji Rady, Komisji Rewizyjnej Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. Według przedstawionego sprawozdania, planowany budżet Miasta i Gminy Kańczuga za 2019 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą ponad 55 mln 843 tys. zł, a wykonanie wyniosło ponad 55 mln 711 tys. zł, co stanowiło 99,76% wykonanego planu. Dochody bieżące to ponad 55 mln 478 tys. zł, a dochody majątkowe – ponad 232 tys. zł. Planowane wydatki budżetu w wysokości ponad 62 mln 705 tys. zł, wykonano w wysokości 57 mln 774 tys. zł, co stanowiło 92,14% planu. Wydatki bieżące to kwota rzędu blisko 51 mln 988 tys. zł, a wydatki majątkowe – ponad 5 mln 786 tys. zł. Burmistrz Kańczugi, po głosowaniu podziękował za udzielenie absolutorium. Powiedział, że dla każdego włodarza jest to najlepsza nagroda za jego pracę. A. Żygadło przyznał też, że cieszy się, że jest 11 radnych, którzy uznali, że był to bardzo dobrze przepracowany rok. Przewodniczący Rady składając gratulacje, dodał z kolei, że ma nadzieję, że w przyszłych latach również uda się utrzymać taką samą dyscyplinę finansową, jak i do chwili obecnej.

DP

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Cmentarz zamiast dworca?

Mimo planów i obietnic remontu dworzec autobusowy PKS w...

Tragiczny finał poszukiwań

Nie żyje 38-letni Łukasz, który zaginał w środę, 7...

Szanujmy to, co mamy – apeluje mieszkanka Widnej Góry

Mieszkanka Widnej Góry apeluje do młodzieży, by ta nie...

Czerwcowa „Ulica Zdrowia”

We wtorek 6 czerwca w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”...