Przyznano dotacje na remonty zabytków

Date:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków rozpatrzył wnioski o przyznanie dotacji na sfinansowanie prac remontowo-konserwatorskich. Wśród zabytków ruchomych i nieruchomych, które zostały objęte pomocą finansową nie zabrakło tych, które znajdują się na terenie powiatu jarosławskiego i przeworskiego.

 

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane były do 30 listopada ub. roku. Do tego czasu wpłynęło 349 wniosków, z czego 214 rozpatrzono pozytywnie. Przeszło 9 mln zł, które zostało rozdysponowane na poszczególne cele, zasili po części m.in. remont kamienic, obiektów sakralnych czy muzeów. Do samego Jarosławia na remont zabytków nieruchomych trafi 400 tys. zł

– Podkarpacki Konserwator Zabytków w tym roku wsparł dwie nasze inwestycje przy zabytkach powiatowych – mówi Stanisław Kłopot, starosta jarosławski. – To bardzo dobra wiadomości dla muzeum, którego organizatorem jest Powiat Jarosławski. Dodatkowo trzeba także pamiętać o kolejnych 50 tys., które otrzymaliśmy na kolejny etap prac w budynku przy ul. Tarnowskiego, czyli tam, gdzie będzie siedziba Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu – dodaje starosta.

 

Które jarosławskie zabytki otrzymały pomoc?

Jedne z większych dotacji, bo w kwocie 100 tys. zł przyznano na remont baszty nr VIII wraz z przylegającym odcinkiem „A i B” muru obronnego (jest to kontynuacja prac przy Jarosławskim Opactwie). 90 tys. zł otrzymało Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich na remont elewacji budynku (II etap). Po 50 tys. zł przeznaczono na kompletny remont obiektu przy ul. Jana Hetmana Tarnowskiego 1 oraz prace konserwatorskie przy stolarce okiennej w kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 18. Nieco mniej, bo 40 tys. zł zasili remont elewacji budynku przy ul. Lubelskiej 1, 25 tys. zł pójdzie na konserwację balkonu i piętra w kamienicy przy ul. Opolskiej 1, 20 tys. zł – na konserwację i restaurację polichromii balkonu I piętra kamienicy przy ul. 3 Maja 50, a 15 tys. zł – na konserwację stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy przy ul. Kraszewskiego 2.

 

Dotacje poza Jarosławiem

80 tys. zł otrzyma Parafia pw. św. Mikołaja oraz Matki Bożej Częstochowskiej w Rokietnicy na remont elewacji kościoła, 70 tys. – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Radymnie remont elewacji ściany nawy głównej, a 50 tys. zł Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pruchniku na wykonanie izolacji pionowej i tynków WTA ścian wewnętrznych w strefie przyziemnej, obniżenie posadzki oraz docieplenie sklepień. 20 tys. zł przeznaczono na remont kamiennego portalu wraz z drzwiami w budynku Lamusa w Hawłowicach.

 

Do Przeworska trafi 160 tys. zł

Dofinansowanie w kwocie 100 tys. zł. otrzymał Klasztor OO. Bernardynów na konserwację i restaurację wieży kościoła, a 60 tys. zł Parafia pw. Ducha Świętego na konserwację muru obronnego w zespole kościoła, konserwację ceglanej elewacji dzwonnicy, dawnego klasztoru oraz zabudowań klasztornych. 90 tys. zł zastało przeznaczone na VI etap prac konserwatorskich przy budynku cerkwi w Leżachowie.

 

Zabytki ruchome w powiecie jarosławskim też zostaną odnowione

100 tys. zł zasili prace konserwatorskie przy polichromii w Klasztorze OO. Dominikanów w

Jarosławiu, a 80 tys. zł – prace konserwatorskie przy polichromiach kopule, sklepieniach, gzymsach i ścianach w nawie północnej i południowej w Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu. 40 tys. zł dofinansuje prace konserwatorskie przy ikonostasie w Parafii Greckokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu, zaś 30 tys. zł wspomoże prace konserwatorskie przy polichromii sieni i klatki schodowej w kamienicy przy ul. Kraszewskiego 1. Dotację w kwocie po 20 tys. przyznano na wykonanie prac konserwatorskich obrazu olejnego na płótnie „Portret Papieża Piusa IX” oraz konserwację i restaurację malowideł znajdujących się na suficie i fasecie w sieni przejazdowej w kamienicy przy ul. Słowackiego 1.

10 tys. zł zostało przeznaczone na prace konserwatorskie przy ikonie Pantokrator, latarenkach (8 szt.) w Parafii Prawosławnej pw. św. Kosmy i Damiana w Zapałowie.

 

W powiecie przeworskim nieco mniej

80 tys. zł zasili prace zawiązane z konserwacją i restauracją wystroju malarskiego i sztukatorskiego nawy i kruchty w Parafii pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze, a 50 tys. zł prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym w Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim. 40 tys. zł wspomoże konserwację techniczną i estetyczną kaplicy w Pałacu Lubomirskich w Przeworsku.

 

EK

 

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Cmentarz zamiast dworca?

Mimo planów i obietnic remontu dworzec autobusowy PKS w...

Tragiczny finał poszukiwań

Nie żyje 38-letni Łukasz, który zaginał w środę, 7...

Szanujmy to, co mamy – apeluje mieszkanka Widnej Góry

Mieszkanka Widnej Góry apeluje do młodzieży, by ta nie...

Czerwcowa „Ulica Zdrowia”

We wtorek 6 czerwca w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”...