Wielki powrót do szkół

Date:

Pandemia koronawirusa wywróciła polski system oświaty do góry nogami. Z dnia na dzień zarówno nauczyciele, uczniowie oraz rodzice zmuszeni byli odnaleźć się w nowej „zdalnej” rzeczywistości. Od 1 września ma powrócić normalność. Będzie ona podyktowana jednak wieloma względami sanitarnymi.

 

Około trzech tygodni przed rozpoczęciem roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że zajęcia w szkołach będą prowadzone w trybie stacjonarnym. W związku z tym Wydziały Oświaty w porozumieniu z dyrektorami szkół (w oparciu o ustawy, rozporządzenia i wytyczne MEN, MZ oraz GIS) rozpoczęły prace nad opracowaniem zasad mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Choć rozmowy i uzgodnienia trwały do ostatnich dni, na niektóre pytania do tej pory nie udało się znaleźć jasnych i prostych odpowiedzi.

Jeden z pierwszych zapisów opracowanego regulaminu informuje, że do szkoły może uczęszczać uczeń niewykazujący objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. Pozostałe wytyczne odnoszą się m.in. do higieny osobistej, np. częstego mycia rąk, ochrony podczas kaszlu i kichania oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. Nowym obowiązkiem dzieci tuż po wejściu do budynku szkoły będzie bezzwłoczne mycie rąk.

– Placówki zostały wyposażone w środki do dezynfekcji rąk. Jednak nie zaleca się ich nadużywania, zwłaszcza przez dzieci młodsze. Rekomenduje się natomiast częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem w dozowniku – zauważa Maria Kamińska, dyrektor SP nr 10 w Jarosławiu

Zapisy regulaminu mówią także, że dzieci nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi pomiędzy sobą oraz przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

W trakcie lekcji nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust. Maseczki są jednak zalecane w miejscach, w których trudno o zachowanie dystansu społecznego np. na korytarzach szkolnych, szatniach czy stołówkach. Wiele placówek zachęca rodziców do zaopatrywania dzieci w maseczki i przyłbice, by mogły one z nich korzystać w przestrzeniach wspólnych.

Dystans

Nie ulega wątpliwości, że jednym z najtrudniejszych zadań, które stoi przed każdą placówką oświatową w czasie epidemii jest zapewnienie dystansu społecznego. Dyrektorzy szkół mają pełną świadomość, że jest to wyzwanie, któremu nie łatwo będzie sprostać, ale zapewniają, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by dystans społeczny był utrzymywany. Szkoły z obu powiatów zaproponowały różne rozwiązania, które zminimalizują gromadzenie się uczniów. Pomysły były różne. Niektóre placówki zdecydowały się na uruchomienie dodatkowych wejść. Inne wprowadziły dodatkowe godziny przerw, a jeszcze inne zmuszone były wprowadzić naukę na dwie zmiany.

– Od nowego roku szkolnego uczniowie będą przypisani do danych klas. W ten sposób ograniczymy przemieszczanie się – mówi Marzena Jaśkowiec, wicedyrektor SP nr 1 w Przeworsku.

Ciekawymi rozwiązaniami zaproponowanymi przez szkoły jest także wprowadzenie ruchu jednostronnego na korytarzach oraz wydzielenie stref dla poszczególnych klas. Ponadto dyrektorzy szkół zapewniają, że od tego czasu uczniowie będą spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. W wielu placówkach zwiększy się także liczba dyżurujących nauczycieli.

– Każda szkoła jest inna. Każda ma inny układ przestrzenny, dlatego rozwiązania, które sprawdzą się jednej placówce, mogą być niewystarczające w drugiej – zauważa M. Kamińska.

Dopiero powrót uczniów do szkół określi skalę problemu.

– Miejmy nadzieję, że wszystkie zastosowane rozwiązania będą skuteczne, choć może zdarzyć się i tak, że wiele decyzji trzeba będzie podejmować na bieżąco – mówi M. Jaśkowiec.

Obok regulaminu funkcjonowania szkół powstały także regulaminy funkcjonowania świetlic, bibliotek oraz stołówek szkolnych.

 

Trzy warianty dla szkół

MEN przygotowało dla szkół trzy scenariusze na wypadek zagrożenia epidemiologicznego. Pierwszy z nich zakłada tradycyjną naukę. Jednak gdyby wśród uczniów lub nauczycieli pojawiło się zakażenie, dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będzie mógł wprowadzić naukę hybrydową, czyli mieszaną. Natomiast w przypadku trzeciego wariantu dyrektor szkoły podejmie decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość. Tutaj również konieczna będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

EK

 

 

 

 

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Cmentarz zamiast dworca?

Mimo planów i obietnic remontu dworzec autobusowy PKS w...

Tragiczny finał poszukiwań

Nie żyje 38-letni Łukasz, który zaginał w środę, 7...

Szanujmy to, co mamy – apeluje mieszkanka Widnej Góry

Mieszkanka Widnej Góry apeluje do młodzieży, by ta nie...

Czerwcowa „Ulica Zdrowia”

We wtorek 6 czerwca w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”...