Kolejny Honorowy Obywatel 

Date:

W czwartek, 16 lutego, podczas sesji Rady Miejskiej w Sieniawie, radni podjęli uchwałę o nadaniu Franciszkowi Wosiowi, byłemu naczelnikowi i burmistrzowi gminy Sieniawa, tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Sieniawa.

 

– Honorowe obywatelstwo to dowód uznania za szczególne zasługi dla miasta, troskę o sprawy gminy, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania – mówił na sesji Jan Skalski, który wraz z Janem Śliwą, jako utytułowani już honorowi obywatele Miasta i Gminy Sieniawa, wnioskowali o nadanie tego szczytnego tytułu Franciszkowi Wosiowi.

 

Dla lokalnej społeczności

Franciszek Woś urodził się 6 września 1949 r. w Wylewie. To polityk, samorządowiec, wieloletni burmistrz gminy Sieniawa (w latach 1990-1998 oraz wcześniej 6 lat jako naczelnik miasta) i były wicewojewoda podkarpacki (2004-2005).

Jego staraniem podjęto wiele działań i inwestycji, które posłużyły dobru lokalnej społeczności. W tym miejscu wymienić można m.in. zgazyfikowanie całej Sieniawy i znacznej części sołectw w gminie, budowę sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i pierwszej oczyszczalni ścieków. Ogromnym sukcesem pana Franciszka było też powstanie Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieniawie, co było ewenementem w tamtych czasach – spółdzielnie istniały wówczas tylko w większych miastach, np. Rzeszowie, Łańcucie czy Jarosławiu.

F. Woś szczególną opieką otoczył gminne jednostki osp, starając się zapewnić strażakom niezbędne wyposażenie w sprzęt strażacki oraz mundury galowe i bojowe. Wspierał szkoły i koła gospodyń wiejskich. Pomagał placówkom niepodlegającym Radzie Miasta i Gminy, lecz których działalność bezpośrednio dotyczyła mieszkańców gminy, jak chociażby udzielając pomocy dla Ośrodka Zdrowia przy zakupie sprzętu, w remontach czy wyposażeniu. Wspierał w działalności statutowej Koło Rencistów i Emerytów, miejscowe parafie czy instytucje zajmujące się pomocą dzieciom niepełnosprawnych i ludziom ubogim. Wspierał też sieniawski sport, szczególnie drużynę piłki nożnej. Wiele serca włożył w kontynuację rozpoczętej już budowy hali sportowej. Za swoją działalność został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi.

 

Dziewiąty taki tytuł

Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Sieniawa Franciszkowi Wosiowi odczytała przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Król. Gratulacje złożyli m.in. burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś, przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodniczącymi – Bronisławą Bajor i Marcinem Pyrczakiem oraz Jan Skalski – honorowy obywatel Miasta i Gminy Sieniawa. W uroczystej sesji udział wzięli także: zastępca burmistrza Sebastian Padiasek, sekretarz Barbara Matyja, skarbnik Anna Nykiel, radny powiatowy Jerzy Mazur, dyrektorzy jednostek organizacyjnych MiG, kierownicy referatów wraz z pracownikami urzędu, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Franciszek Woś jest dziewiątym Honorowym Obywatelem Miasta i Gminy Sieniawa.

 

DP/UMiG Sieniawa

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Cmentarz zamiast dworca?

Mimo planów i obietnic remontu dworzec autobusowy PKS w...

Tragiczny finał poszukiwań

Nie żyje 38-letni Łukasz, który zaginał w środę, 7...

Szanujmy to, co mamy – apeluje mieszkanka Widnej Góry

Mieszkanka Widnej Góry apeluje do młodzieży, by ta nie...

Czerwcowa „Ulica Zdrowia”

We wtorek 6 czerwca w ramach programu „Bezpieczny Jarosław”...